DAVRANIŞ BİLİMLERİ 1 SORU VE 1 CEVAP

Ocak 20, 2019 0 Yazar: levni

1-K.Marx’a göre temel olarak toplumda kaç sınıf vardır ve bu sınıflar ne zaman ortadan kalkacaktır?

Cevap:Marx’a göre,modern toplumda amaçları ve çıkarları açısından her iki sınıf (özel mülkiyete sahip güçlü burjuvazi ve güçsüz proletarya)doğasından uyuşmaz ve zıttır.Üretim aracına sahip olarak burjuvazi,ekonomik yatırımlarından elde ettiği karı en fazlaya çıkarmak;proletarya da emeğinin karşılığını en fazla almak isteyecektir.Mevcut ekonomik sistemde ya da üretim biçiminde sınırlı arz içinde sonucu sıfır olan bir oyun(zero sum game)söz konusudur.Bu da aslında bir grubun karı diğer grubun zararından başka bir şey değildir. Marx’a göre modern toplumda karşılaştığımız sorunlardan sorumlu olan ekonomik sistem değişmeden sorunlar çözülemez.Marx’a göre ,sorunlar ancak özel mülkiyetin yerini ortak mülkiyet aldığında,diğer ifade ile kapitalizmin yerini sosyalizm aldığında çözümlenebilir.

[Last edited Sep 01, 2015]