İKTİSAT TEORİSİ

Ocak 21, 2019 0 Yazar: levni

“laissez faire laissez passer, le monde va de lui même”

bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler, dünya kendini idare eder.

İKTİSAT TEORİSİ

TEORY

Metron Antropos Panton : Vice Versa = İnternational Communication Univercity

İktisat ve Sorumluluk Üzerine 7 Madde

İktisatlı yaşama ve sorumluluk duyma üzerine yapılan 7 maddeyi birlikte okuyalım isterseniz;

1-İsrafsız,iktisatlı yaşama konusunda o kadar kesin kararlı olmasınız ki ‘‘Cenab-ı Hak gökten şakır şakır para yağdırsa ve onlar önümüzde bir tepe oluştursa,siz yine de ,

-Ne kadar çok gelirsen gel,beni esir alamaz,kalbime giremezsin.Ben seni kullanacağım yeri biliyorum.’’diyebilmelisiniz;iktisadı bırakıp da israflı hayata asla yönelmemelisiniz!

2-Peygamberimizin Arkadaşlarından bazıları çok büyük servetlere sahip olmalarına rağmen mütevazi yaşamağa devam ettiler.Geniş imkanları onları esir alamadı.Mesela Hazret-i Osman Efendimiz,Tebük seferi öncesinde 100 deve vermenin yanında 10.000 tane de askeri teçhiz edecek kadar da imkana sahipti.Fakat buna rağmen Zinnureyn,yaşama standartlarını hiç değiştirmedi.Çok defa hayatını Mescid-i Nebevi’de geçiriyordu.Kumdan yastık yapıyor ve kumlar üzerinde yatıyor,diğer mütevazi insanlarla aynı yemeği yiyor,onlardan ayrılmıyordu.

3-Hayatını aynı tevazu içinde götüren Hazret-i Ali efendimiz de sadece bir kat elbisesi vardı.Hem yaz hem de kış onu giyiyordu.Halbuki O,Türkiye’nin 20 katı büyüklüğünde bir devletin halifesiydi ve o gün için bu devlete dört bir yandan ganimet akıyordu.Buna rağmen O ve diğer büyükler,Efendimizin (s.a.s) yaşadığı hayatı tercih ederek hayatlarını hiç değiştirmemiş ve sade bir hayat yaşamağa devam etmişlerdir.

4-Eğer bizim imkanlarımız genişledikçe hayatımız da hep değişecekse,hafizanallah sınırsız bir değişmenin fasit dairesindeyiz demektir.Kütüb-ü Sitte Hadisleri bu konuda çok önemli rehberdir.Kanaate ve iktisatlı yaşamağa alışmak için belli aralıklarla Kütüb-ü Sitte Hadislerini okumak çok faydalı olacaktır.

5-Aksi halde refah içinde,çakırkeyif ve bohemce bir hayat yaşamanın bir sınırı yoktur.İnsan kendisini böyle sınırsız bir hayata salarsa,hafizanallah koca bir ömrü fiziksel bir güdümünde tüketir de haberi bile olmaz!.Bu açıdan ister fakir ister zengin olsun herkes için iktisat ve kanaat çok önemli birer değerdir.Bu değerler imkan geliştikçe kaybedilmemelidir.

6-Hususiyle Kur’an ve iman hizmetine gönül vermiş inananlar için kanaat daha ehemmiyet arz eder.Onlara,çoluk çocuğunu ve kendisini geçindirecek miktarda bir maaş takdir edilmesi,onları istihdam edenlerin vazifesidir.Ancak adanmışlık yoluna baş koyanların bir ömür boyu hep iktisatlı ve kanaatkâr olmaları ve kendi hayatlarını dışarıdaki insanların hayatlarıyla mukayeseye girişmemeleri gerekir!.

7-Hazreti Ebu Bekir (r.a),hilafeti süresince maişeti için gerekli olan miktarın üzerinde bir maaş verildiğinde çoluk çocuğun geçiminden arta kalanını bir testinin içine atmış,vefat ederken de bu testinin kendisinden sonra gelen halifeye verilmesini vasiyet etmişti.Testiyi teslim alan halife Hazreti Ömer (r.a) ise göz yaşlarını tutamamış ve kendisinden sonra gelenlere unutulmayacak bir mesaj verdiğini dile getirmişti.

Kaynak _____:

1-İslam Tarihi

2-Kütüb-ü Sitte Hadis Ansiklopedisi