Saygının Sevgiye Olan Raconu

Ocak 21, 2019 0 Yazar: levni

Alimlerin öğüt ve tavsiyeleri Osmanlı yöneticileri üzerinde çok etkili olmaktaydı. Zenbilli Ali Efendi padişahın her hareketinde İslamiyet’e uymasında yardımcı olmuştur.İbadeti,günahtan sakınması,doğruluğu ile meşhur olan Zenbilli Ali Efendi,dine uymayan her çeşit hükme ve karara şiddetle karşı çıkardı.Bu yüzden Yavuz Sultan Selim ile münakaşaları çoktur.şiddeti âlimleri tutan Yavuz’u teskin etmesini bilmiş ve bu işi bir sanat haline getirtmiştir. Bir defasında Yavuz Sultan Selim Topkayı Sarayı hazinesi görevlilerinden yüz elli kişinin sorumsuz davranışlarından dolayı idamını emretmişti.Ali efendi,bu kararı duyunca derhal Divan-ı Hümayuna koştu.Vezirler ayağa kalkıp saygı ile karşıladılar ve başköşeye oturttular.Padişahla görüşmek istediğini söylemesi üzerine,durum Yavuz’a arz edildi.Huzuruna kabul edilen Ali efendi,Yavuz Sultan Selim’e; ”Fetva vazifesinde (şeyhülislamlıkta),bulunanların bir işi de padişahın ahretini korumak,onları dinen hata olan şeylerden sakındırmaktır.Yüz elli kişinin idam edilmesine padişah fermanı çıktığını duyduk,öldürülmeleri için,dinen bir sebep tespit edilmiş değildir.Bunların af buyurulması rica olunur.”sözü üzerine,bu itiraza kızan Yavuz Sultan Selim;

”Bu iş saltanatın gereğidir.Âlimler böyle işlere karışırlarsa devlet idaresi kargaşaya uğrar.Sorumsuzluklara göz yummak,beğenilecek tutum değildir.Bu işlere karışmak sizin vazifeniz değildir”dedi. Zenbilli Ali Efendi Yavuz’un bu sözleri karşısında; ”Bu karar ahretiniz ile ilgilidir ve buna karışmak da bizim vazifemizdir.Eğer affederseniz;ne iyi,ne güzeldir.Yoksa ahrette cezaya hak kazanmış olursunuz.” Bu sözler,Yavuz’un kızgınlığını yatıştırdı.”Affettik”diyerek büyüklük gösterip,neşe ile sohbete başladı.konuşma bittikten sonra,gitmek üzere ayağa kalkan Zenbilli Ali Efendi,Yavuz Sultan Selim’e; ”Ahretiniz ile hizmeti yerine getirdim.İnsanlık ve cömertliğinizle ilgili bir sözüm daha var.O da şudur ki ,padişahın affına uğrayan o kişilerin,el açarak sokaklarda dolaşmaları,padişahlığın şanına layık mıdır?”diyerek Yavuz’un huzurundan ayrıldı. Değerli okurlarım bir de bu hikayecikle alakalı bir hatıramı anlatmak isterim.İşim dolayısıyla ilgili olarak kuran talebelerini dinlerken çok tuhaf bir hadise ile karşılaştım.Çok enteresandır ki 2006 senesinde gördüğüm Hz.Peygamber (s.a.v) efendimizin bana söylemiş oldugu Ayet-i Kerim’e Yusuf Suresi 78.ayettir.Bu ayette cenab-ı mevla ”Ey aziz!Gerçekten onun yaşlı bir babası var.Onun yerine bizim birimizi alıkoy.Zira biz seni,iyilik edenlerden görüyoruz.” Hz.Peygamber Efendimizde bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor; ==Ümmetimin üzerinden iki şey kalkmıştır. 1-Hata etmek 2-Nisyan=Unutmak Ünlü Edebiyatçı ve Şair aynı zamanda mutasavvıf olan Bayburtlu Ağlar Baba’nın Hz.Peygamber (s.a.v) için söylemiş oldugu bir Şiiri vardır; Lavlake Levlak buyurdu nar dokunmaz cismine Kabe Kavseyni ev edna şanına gelen güzel Sana ebter kim der ise Allah eder müptezel Ol nübuvvet mühürini keftine takan güzel Miyanü adem peder de girdi amik bahrine Gemisini yapdurub de deryaya salan güzel Dilimiz sürçi lisan etmiş ise affola.okurlarıma diyorum ki ”Bereketli ola”

[Last edited Apr 10, 2015]